11. ANTIDOPINGTOIMINTA

11.1. YLEISTÄ

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. (SotUL) on puolustusvoimien piirissä toimiva yhdistys, joka päämääränä on edistää jäsenkuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastusta ja fyysisen suorituskyvyn ylläpitoa. Kohderyhminä ovat varusmiehet, puolustusvoimien palkattu henkilöstö ja heidän perheen jäsenet sekä evp-henkilöstö. Sotilasurheiluliitto järjestää vapaa-ajan harraste- ja kuntoliikunnan lisäksi omaa kansallista kilpailutoimintaa ja on Suomessa Ampumasuunnistuksen valtakunnallinen lajiliitto, jolla on edustusoikeus Kansainvälisessä Ampumasuunnistusliitossa (IBOF=International Biathlon Orienteering Federation).

Sotilasurheiluliitto pitää dopingia kaikissa sen muodoissa vahingollisena ja tuomittavana. Dopingin sisällön ja rajat määrittyvät Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen Antidoping –toimikunnan ( www.antidoping.fi ) ja eri urheilumuotojen säännöissä.

Doping-valvonnan tarkoituksena on niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla taistella dopingin käyttöä vastaan kaikin keinoin ja siten varmistaa kaikille kilpailijoille tasavertaiset lähtökohdat kilpailusuoritukseen. Valvonnalla edistetään samalla rehtiä kilpailuhenkeä, terveyttä ja turvallisuutta. Sotilasurheiluliitto tuntee erityistä vastuuta oikean informaation antamiseen asepalveluksessa oleville nuorille miehille ja naisille kielletyistä aineista ja niiden vaarallisuudesta sekä niiden käytön tuomista eettisistä ongelmista.

Suomen Sotilasurheiluliitto noudattaa Suomen Olympiakomitean ja Suomen Antidoping -toimikunnan välistä sopimusta. Lisäksi liitto noudattaa puolustusvoimien piirissä toimivana yhdistyksenä niitä ohjeita ja velvoitteita, mitä puolustusvoimin pysyväisasiakirjoissa on ohjeistettu puolustusvoimien ja Suomen Antidoping –toimikunnan välisestä sopimuksesta.

Kaikki joukkueiden johto-, valmentaja- ja huoltotehtävissä olevat ovat huolehtimaan osaltaan siitä, että valmennuksessa olevat sekä kilpailuihin valmistautuvat ja niihin osallistuvat urheilijat ovat tietoisia doping-aineista, niiden vaaroista ja doping-valvonnasta. Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina urheilijalla.

11.2. VALVONTA

Suomen Sotilasurheiluliiton kilpa- ja kuntourheilutoiminnassa kuuluvat doping-valvonnan piiriin

- ampumasuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailuihin tai Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuva urheilija (Ampumasuunnistuksen EM- ja SM-kilpailujen säännöt),

- Sotilasurheiluliiton jäsenenä urheilun keskusjärjestöjen alaisiin seuroihin kuuluva urheilija,

- Sotilasurheiluliittoa tai sen alaista seuraa edustava kilpailija, joka osallistuu SotUL:n ja urheilun keskusjärjestön alaisen lajiliiton väliseen sopimukseen perustuen asian omaisen lajiliiton kilpailutoimintaan,

- Sotilasurheiluliiton mestaruus- tai muuhun liiton viralliseen kilpailutoimintaan osallistuva kilpailija.

Sotilasurheiluliitto on velvollinen tiedottamaan Antidoping –toimikunnalle omasta kilpailutoiminnastaan.

11.2.1 Suomen Sotilasurheiluliiton järjestämä valvonta

Sotilasurheiluliitto järjestää doping-valvontaa alaisissaan kilpailu- ja valmennustilaisuuksissa erikseen määritettävässä laajuudessa. Valvonta toteutetaan Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen Antidoping -toimikunnan ja kansainvälisten erikoisliittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Asiakirjat kaikista urheilijoille tehdyistä testeistä toimitetaan välittömästi Suomen Antidoping -toimikunnalle, joka pitää niistä rekisteriä.

Sotilasurheiluliiton jäsenseurat ovat vapaa-ajan liikuntatoimintaa toteuttaessaan velvollisia antamaan jäsenistölleen doping-valistusta. Erityisen tärkeää tämä valistus on niille urheilijoille, jotka osallistuvat ainoastaan Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan tai ovat aloittaneet kilpailutoiminnan palveluksensa aikana.

Jäsenseurojen tulee järjestämässään toiminnassa yhdessä joukko-osastojen henkilöstön kanssa kiinnittää huomiota liikuntatilojen valvontaan mahdollisen dopingaineiden käytön havaitsemiseksi. Dopingaineiden todetut sivuvaikutukset saattavat olla erityisen suuri riski palvelusturvallisuudelle, joten mahdolliseen harrastustoiminnassakin tapahtuvaan käyttöön on suhtauduttava erittäin vakavasti.

11.2.2 Suomen Antidoping-toimikunnan järjestämä valvonta

Omatoimisen valvontansa lisäksi Suomen Sotilasurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean alaisena lajilittona valtuuttanut Suomen Antidoping-toimikunnan suorittamaan dopingtestejä alla mainituille urheilijoille. Dopingtestaus voidaan tehdä ennakolta ilmoittamatta.

Suomen Antidoping-toimikunnan valvonnan piiriin kuuluvat

- varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavat urheilijat,

- Sotilasurheiluliiton edustusvalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat,

- Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuihin osallistuvat urheilijat sekä

- urheilun keskusjärjestöjen alaisiin urheiluseuroihin kuuluvat urheilijat, jotka ovat Sotilasurheiluliiton jäseniä.

Urheilija voidaan määrätä dopingtestiin kilpailu- tai harjoitustilaisuudessa eikä testin suorittaminen saa kohtuuttomasti häiritä palvelusta.

Valvonnassa tulee ottaa huomioon, että pääosa Suomen Sotilasurheiluliiton jäsenistä ovat dopingvalvonnan piirissä keskusjärjestöjen alaisten siviiliseurojensa edustajina ja/tai puolustusvoimien ja Antidoping-toimikunnan väliseen sopimukseen perustuen.

11.3. TESTITULOSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN

Suomen Antidoping-toimikunnan nimeämä valvontaryhmä käsittelee kaikki dopingtestit ja -tapaukset määrittämässään käsittelyjärjestyksessä.

Jos testitulos on positiivinen, eli urheilijan näytteestä on löydetty kiellettyjä dopingaineita, määrittelee Suomen Antidoping-toimikunta, onko kysymyksessä rangaistava dopingtapaus. Tieto tästä lähetetään Suomen Sotilasurheiluliitolle sekä asianomaiselle erikoisliitolle ja urheilijalle.

Kyseinen urheilija ei saa osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon lääkäriryhmän päätöksestä ennen kuin Sotilasurheiluliitto on päättänyt hänen tapauksensa aiheuttamista toimenpiteistä.

Suomen Sotilasurheiluliiton liittohallitus antaa kuukauden kuluessa Suomen Antidoping -toimikunnan lähettämän tiedon saamisesta, asianomaista urheilijaa ja mahdollisia muita asianosaisia kuultuaan, päätöksen doping-tapauksesta. Liittohallituksen päätös koskee vain osallistumista Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan. Päätöksestä ei voi valittaa.

Dopingiin syyllistynyttä tai testauksesta kieltäytynyttä urheilijaa rangaistaan kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla

Suomen Sotilasurheiluliitto lähettää päätöksen rangaistuksesta tai muista toimenpiteistä Suomen Antidoping-toimikunnalle, asianomaiselle kansalliselle erikoisliitolle sekä urheilijalle. Lisäksi Sotilasurheiluliitto julkistaa tapauksen.

Urheilijan rankaisemisesta tai kelpoisuudesta osallistua siviiliurheilujärjestöjen kilpailu- ja valmennustoimintaan päättää asianomainen erikoisliitto saatuaan Sotilasurheiluliiton liittohallituksen antaman doping-tapausta koskevan päätöksen ja mahdolliset selvitykset.

Kansainvälisten tai kansallisten erikoisliittojen antamat rangaistukset ovat voimassa myös Sotilasurheiluliiton virallisissa kilpailuissa. Liiton muussa kilpailutoiminnassa osallistumisoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioiden puolustusvoimien sitoutuminen dopingin vastaiseen toimintaan sekä terveellisten liikuntatottumusten edistämiseen.

Dopingiin todistettavasti syyllistynyttä valmentajaa, lääkäriä, urheilujohtajaa tai muuta henkilöä rangaistaan sulkemalla hänet pois kaikesta urheilutoiminnasta kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Samoin rangaistaan myös henkilöä, joka on syyllistynyt doping-aineiden salakuljetukseen, kauppaan, välitykseen tai muuhun dopingia edistävään toimintaan.

Tekopäivästä lukien 2 vuotta vanhempia tapauksia ei oteta käsittelyyn.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje