DSCN2400

Seuratoiminta

Sotilasurheiluliiton jäsenseurojen toiminnan tavoitteena on innostaa puolustushallinnon ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöstöä harrastamaan liikuntamuotoja, jotka edistävät heidän työkykyään ja elämisen tasoaan. Seurat tarjoavat kaikille henkilöstöryhmille suunnattuja tasokkaita ja houkuttelevia liikuntapalveluja. Seurat paneutuvat varsinkin urheiluseuratoiminnan ulkopuolella olevien perheiden liikuntamahdollisuuksien luomiseen.

Varusmiesten vapaa-ajan liikuntakerhotoiminnan (VLK) järjestäminen on myös yksi keskeisimmistä seuratoiminnan muodoista. Seurat huolehtivat erityisesti liikuntakerhojen toimintaedellytysten järjestämisestä.

Seurat harjoittavat yhteistyötä sijaintipaikkakunnallaan toimivien muiden liikuntajärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen kanssa.

Seuratoiminnasta antavat lisää tietoa seurojen puheenjohtajat ja sihteerit.