header-nyrkkeily

Palkitseminen

Suomen Sotilasurheiluliitto ry myöntää esityksestä liiton toiminnassa ansioituneille henkilöille tai jäsenseuroille sekä liiton toimintaa tukeneille henkilöille tai yhteisöille.

Kultainen ansiolevyke kullatulla rintamerkillä

Kultaisen ansiolevykkeen myöntää liittohallitus, jäsenseuran hallituksen, liiton valiokunnan tai liittohallituksen jäsenen esityksestä. Kultainen ansiolevyke voidaan myöntää aikaisintaan viiden (5) vuoden kuluttua hopeisen ansiolevykkeen myöntämisestä.

Voidaan myöntää henkilölle, joka -


 1. on toiminut vähintään 10 vuotta erittäin ansiokkaasti SotUL:n liittotasoisissa luottamus- tai toimihenkilötehtävissä ja hänelle on aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke -
 2. on toiminut vähintään 10 vuotta erittäin ansiokkaasti sotilasurheiluseuran johtotehtävissä sekä ollut näkyvästi mukana SotUL:n liittotasoisessa toiminnassa ja hänelle
 3. on aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke - on pitkäaikaisella toiminnallaan ratkaisevasti tukenut SotUL:a tai toiminnallaan vaikuttanut erityisen merkittävästi liiton kehitykseen (ansiot tulee olla verrattavissa edellisiin kohtiin
Jäsenseuralle,
 1. 25 toimintavuoden jälkeen sotilasurheiluseuralle pitkäaikaisesta näkyvästä toiminnasta SotUL:ssa edellyttäen, että seuralle on aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke.
 2. yhteisölle pitkäaikaisesta SotUL:n toimintaan ratkaisevasti vaikuttaneesta tuesta

Hopeinen ansiolevyke

Hopeisen ansiolevykkeen myöntää myöntää SotUL:n työvaliokunta, jäsenseuran johtokunnan tai työvaliokunnan jäsenen esityksestä kuitenkin niin, että jäsenseuraa koskevan esityksen voi tehdä vain työvaliokunnan jäsen.

Henkilölle joka,

 1. on toiminut vähintään viisi (5) vuotta ansiokkaasti SotUL:n luottamus- tai toimihenkilötehtävissä tai muulla tavoin näkyvästi SotUL:n liittotasoisessa toiminnassa
 2. on toiminut vähintään seitsemän (7) vuotta ansiokkaasti sotilasurheiluseuran johtotehtävissä - on toiminnallaan ratkaisevasti tukenut SotUL:a tai vaikuttanut ratkaisevasti liiton tai jäsenseuran toimintaan ja kehitykseen.
Jäsenseuralle,
 1. aikaisintaan 10 toimintavuoden jälkeen ansiokkaasta toiminnasta SotUL:n jäsenseurana
 2. yhteisölle pitkäaikaisesta SotUL:n tai sen jäsenseuran toimintaan vaikuttaneesta tuesta.

Kullattu standaari

Kullatun standaarin myöntää SotUL:n liitohallitus jäsenseuran johtokunnan, liiton työvaliokunnan tai liittohallituksen jäsenen esityksestä kuitenkin niin, että sotilasurheiluseuraa koskevan esityksen voivat tehdä vain kaksi viimeksi mainittua.

Voidaan myöntää henkilölle, sotilasurheiluseuralle tai yhteisölle silloin kun siihen on erityistä syytä - kultaisen tai hopeisen ansiolevykkeen myöntämisperustein

 1. kun ansiolevykkeen myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista tai soveltuva ansiolevyke on jo myönnetty
 2. henkilön täyttäessä 50, 60, 70, 75 jne. vuotta
 3. Sotilasurheiluseuralle sen täyttäessä 20, 30, 40, 50 jne. vuotta
 4. yhteisölle sen täyttäessä 50, 60, 70, 75 jne. vuotta
 5. mahdollisissa muissa edellä mainittuihin verrattavissa erityistapauksissa.

Pronssinen ansiolevyke

Pronssisen ansiolevykkeen myöntää sotilasurheiluseuran johtokunta seuraavin perustein - seuran toiminnassa ansioituneelle henkilölle tai henkilölle

 1. joka on ratkaisevasti tukenut tai muulla tavoin vaikuttanut edistävästi seuran toimintaa - yhteisölle, joka on merkittävästi tukenut sotilasurheiluseuraa
 2. sotilasurheiluseuraan kuuluvalle urheilijalle menestymisestä kansainvälisissä kilpailuissa (ml sotilaskilpailut) sekä SM-kilpailuissa tai muista erityisistä ansioista urheilijana.

Standaari

Standaarin myöntää sotilasurheiluseuran hallitus, henkilölle tai yhteisölle pronssisen ansiolevykkeen perustein,

 1. kun ko. ansiolevykkeen myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista tai se on aiemmin myönnetty
 2. huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle merkkipäivänä.

Muut huomionosoitukset

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristin tai ansiomitalin antamista koskeva ehdotus tulee tehdä Suomen Sotilasurheiluliiton hallitukselle 30.9. mennessä edelleen opetusministeriölle toimitettavaksi (31.10. mennessä). Ohjeet ehdotuksesta löytyvät www.minedu.fi. Urheilun keskusjärjestöjen huomionosoituksia koskevat säännöt ja ohjeet ovat saatavissa keskusjärjestöjen toimistoista.

Myöntämisperusteet ja säännöstö (pdf) (17.8

Esityslomake (pdf) (6.9 KB)

standaari_sinpronssinen_ansiolevyke      pronssinen_ansiolevyke_puulaatalla