header-painonnosto

Hallitus

Puheenjohtaja

Timo Kakkola
02-99510 400
timo.kakkola(at)mil.fi

Varapuheenjohtaja

Juha Kylä-Harakka, juha.kyla-harakka(at)mil.fi (varajäsen Hannu Ahtinen)
Kalle Virtanen, kalle.virtanen(at)mil.fi (varajäsen Mikko Hölsö)

Jäsenet

Jäsen
Varajäsen
Jouni Ilomäki
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Ann-Sofie Forssten
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Tomi Korjula
Haminan Varuskunnan Urheilijat
Vesa Tirkkonen
Lappeenrannan Varuskunnan Urheilijat
Henry Lipponen
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Juha Jaakkola
Kouvolan Varuskunnan Urheilijat
Santeri Martikainen
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Marko Korpela
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Juha Kokko
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Ville Kima
Porkkalan Varuskunnan Urheilijat
Jari Sivula
Tampereen Varuskunnan Urheilijat
Juha Puustinen
Tampereen Varuskunnan Urheilijat
Simo Uusikartano
Turun Varuskunnan Urheilijat
Mikael Kaskelo
Turun Varuskunnan Urheilijat
Kalle Virtanen
Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat
Mikko Hölsö
Lääkintävarikon Urheilijat
Maria Keinonen
Haminan Varuskunnan Urheilijat
Kalle Hurme
Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat
Juha Kylä-Harakka
Helsingin Varuskunnan Urheilijat
Hannu Ahtinen
Helsingin Varuskunnan Urheilijat

Toiminnanjohtaja

Jouni Leppäsaajo
+358299 510 174
jouni.leppasaajo(at)sotilasurheilu.net