Liikuntakerhojen toiminta virisi 30 vuotta sitten

Varusmiesten liikuntakerhotoiminnan historia ulottuu 30 vuoden taakse. Toiminnan alkuvuodet on taltioitu Kalevi Römpötin kirjoittamaan Sotilasurheiluliito 20-vuotishistoriikkiin.

- Vuoden 1985 lokakuussa liiton silloinen toiminnanjohtaja Sauli Pollari järjesti Uudenmaan Jääkäripataljoonan varusmiehille kyselyn harrastuksista. Kyselyyn vastanneesta 273 varusmiehestä 233 ilmoitti mieluisimmaksi harrastuksekseen liikunnan

- Uudenmaan Jääkäripataljoonassa talvella 1986 toteutettua urheilukerhotoiminnan kokeilua haittasi varuskunnallisen urheiluseuran puuttuminen. Saman vuoden kesällä Hyrylässä ja Säkylässä toteutetut kokeilut antoivat rohkaisevia tuloksia.

- Vuoden 1986 toukokuussa liiton hallitus nimesi projektiryhmän viemään hanketta eteenpäin. Ryhmän puheenjohtajaksi hallitus kutsui Kalervo Sipin. Projektipäällikön tehtävät sai hoitaakseen Seppo Tiainen.

- Projektiryhmä sai sille tehtäväksi annetut liikuntakerhojen toimintasuunnitelmat tavoitteineen ja runko-ohjelmineen valmiiksi vuoden 1986 marraskuussa.

- Varusmiesten liikuntakerhotoiminta alkoi joukko-osastoissa vuoden 1987 helmikuun saapumiserästä. Samassa kuussa järjestetty ensimmäinen liikuntakerhojen valvojien koulutustilaisuus kokosi osallistujan 21 joukko-osastosta.